Монголд үржүүлсэн органик сам хорхой---ХӨХ ЧОНО

Монголд үржүүлсэн органик сам хорхой---ХӨХ  ЧОНО

Хөх чоно нэрийн гарал үүсэл

Түүх домогт өгүүлсэнээр Монголчуудын өвөг дээдэс (овог)-ийг「Хөх чоно」хэмээн нэрлэдэг.『Монголын Нууц Товчоо』-нд「Дээд тэнгэрээс заяат хөх чоно, гуа марлын удам 」-аас үүсэл гаралтай Чингис ・хааныг 「Хөх Чоно」хэмээн дурьдсан байдаг. Үүнээс үүдэн Япончууд бид Чингис хааныг「Хөх чоно」хэмээн нэрийддэг болсон.
Монголын Эзэнт Гүрнийг байгуулсан түүхэн гавъяатай Чингис хаан дэлхийн газар нутгийн 25%-ийг эзэлж байсан.
Өнөө цагт бид бүхэн түүний аугаа их үйлсийг үргэжлүүлэхийг хичээн, эрүүл органик хүнс болох САМ ХОРХОЙ-г дэлхийн олон олон улс оронд түгээн тарааж, энэ дэлхийн хүмүүст эрүүл, урт удаан наслах аз жаргалыг бэлгэлэхийг хүсч байна. Энэ хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэн Монголын эрүүл орчинд өсгөн үржүүлэх САМ ХОРХОЙ-г япончууд бидний хэдийнээ мэддэг болсон「Blue Wolf(Хөх Чоно)」хэмээн нэрлэсэн юм.